อนุทิน 70306 - ศรีกรม

  ติดต่อ

  • วันนี้ไปประชุมเรื่องร่างแผนยุทธศาสตร์ ร่วมกัน สนย.
  • ๓ ต.ค. ไปเยี่ยมยายใหญ่ที่บางแค
  • ไปร่วมงานวันเกษียณอายุข้าราชการ ที่โรงแรมรัตนโกสินทร์
  • คติ...อ่านตัวเองออก บอกตัวเองได้ ใช้ตัวเองเป็น เห็นความทุกข์ในความสุข...
  เขียน:  

ความเห็น (0)