อนุทิน 70295 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๑๖๒ |

เพลง "น้อยก็หนึ่ง" โดย อารักษ์ อาภากาศ

น้อยก็หนึ่ง น้อยก็ด้วย หัวใจบริสุทธิ์
วันคืนเปลี่ยน หมุนไป อย่างน่าสนใจ
ฉันเพียงให้ หัวใจแสนบริสุทธิ์

แต่คุณก็หนึ่ง เขาก็ใช่ อยู่ร่วมกัน ร่วมใจเสริมส่ง
วันคืนเปลี่ยน หมุนไป อย่างน่าสนใจ
ทุกคนให้ หัวใจแสนบริสุทธิ์

* ความรักโปรยปราย กายและใจ เธอและฉันใฝ่ปอง
ความรักโปรยปราย คลายทุกข์กาย คลายทุกข์ใจ ถ่ายถอน
ความรักมีจริง ความรักเป็นจริง
ฮือ...ฮือ น้อยก็ยอม

(*)

ความรักมีจริง จริง เก็บๆคำรักจริง ใจของฉัน
เก็บไว้นานๆ เก็บเอาไว้นานๆ ช่วยเก็บไว้นานๆ

เขียน 04 Oct 2010 @ 09:12 () แก้ไข 04 Oct 2010 @ 09:13, ()


ความเห็น (0)