อนุทิน 70289 - นาวาเอก วสันต์ จันทวงค์

แบ่งปันจากหนังสือโปรด

   ผมได้รับหนังสือดีอีกเล่มหนึ่งเมื่อครั้งไปฟังธรรมที่วัดญาณเวศกวัน พุทธมณฑล ชื่อเรื่อง "รุ่งอรุณของการศึกษา เบิกฟ้าแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ปราชญ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ชอบจึงขอแบ่งปันครับ...

"ในเมื่อสังคมเจริญมาถึงขั้นนี้แล้ว และเราก็จะต้องอยู่ท่ามกลางสังคมโลกที่เป็นอย่างนี้ เราจะต้องพิจารณามิใช่เฉพาะปัญหาของตัวเองแต่ลำพังเท่านั้น แต่จะต้องพิจารณาปัญหานั้นโดยสัมพันธ์กับความเจริญของโลกด้วย ว่าเราจะเอาอย่างไร...."

"แต่เขาบอกว่า ประเทศไทยนั้นมีศักยภาพมากที่สุด ทีจะเป็นประเทศแรก ซึ่งก้าวข้ามยุคอุตสาหกรรมไปได้ โดยไม่ต้องเป็นประเทศอุตสาหกรรม คือก้าวทีเดียวจากยุคเกษตรกรรมไปสู่ยุคข่าวสารข้อมูลเลย..."

หน้า ๖

 

เขียน 04 Oct 2010 @ 07:55 ()


ความเห็น (0)