อนุทิน #70267

พรุ่งนี้ 4 ตุลาคม ครูบุญวาทย์ทุกคนต้องเข้าเรียนรู้ โรงเรียนมาตรฐานสากล กับคณะผู้บริหารและวิทยากรพิเศษผู้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการความรู้โรงเรียนมาตรฐานสากล

เขียน:

ความเห็น (0)