อนุทิน 70267 - ครูแมว อักษรา

พรุ่งนี้ 4 ตุลาคม ครูบุญวาทย์ทุกคนต้องเข้าเรียนรู้ โรงเรียนมาตรฐานสากล กับคณะผู้บริหารและวิทยากรพิเศษผู้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการความรู้โรงเรียนมาตรฐานสากล

เขียน 03 Oct 2010 @ 17:06 ()


ความเห็น (0)