อนุทิน 70267 - ครูแมว อักษรา

  ติดต่อ

พรุ่งนี้ 4 ตุลาคม ครูบุญวาทย์ทุกคนต้องเข้าเรียนรู้ โรงเรียนมาตรฐานสากล กับคณะผู้บริหารและวิทยากรพิเศษผู้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการความรู้โรงเรียนมาตรฐานสากล

  เขียน:  

ความเห็น (0)