อนุทิน 70258 - รีไซเคิลแมน

วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่อยู่กับที่ทำงาน

หลังจากที่เมื่อวานนี้ ช่วยพี่ที่ทำงานเข้าเล่มเอกสาร 140 เล่ม ยังทำไม่เสร็จ

วันนี้ เลยได้มอบหมายให้ทำคนเดียวในส่วนที่เหลือ

น้ำตาไหลด้วยความปีติยินดี

การที่ได้รับความไว้วางใจให้ช่วยงาน และให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการทำเอกสาร

ถือว่าสำคัญยิ่ง ถึงแม้ว่าจะหนักจะเหนื่อยเพียงใด

แต่เมื่อรับปากแล้ว ต้องช่วยให้ถึงที่สุดเท่าที่จะทำได้

เขียน 03 Oct 2010 @ 14:23 () แก้ไข 03 Oct 2010 @ 14:24, ()


ความเห็น (0)