อนุทิน 70221 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๑๕๗ |

โรงเรียนซิวาเดอ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

http://ziwarder.blogspot.com/

ท่าน ผอ.วัฒนา เลือกใช้บล็อกเพื่อสื่อสารออกไปยังโลกภายนอก

น่าทึ่งครับ ;)

เขียน 02 Oct 2010 @ 13:48 ()


ความเห็น (0)