อนุทิน 70214 - krugui

  ติดต่อ

@@@ได้พบคนดีที่ยังคงมีอยู่ในสังคม   เก็บกระเป๋าตังค์ได้และติดตามสอบถามจนเอามาส่งคืนถึงบ้านอย่างครบถ้วนสมบูรณ์   ขอขอบคุณและขอยกย่อง    นางสาววชิรญา   เหลียวตระกูลและนางสาวยุพิน   พูนดี   อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลสุวรรณภูมิ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สมกับคำโบราณ   ที่ว่า...อยุธยายังไม่สิ้นคนดี    แล้วจะลงรายละเอียดในบันทึกต่อไป@@@

  เขียน:  

ความเห็น (0)