อนุทิน 70204 - กาญจนา สุวรรณเจริญ

จงใช้ชีวิตอย่างง่ายๆ แต่อย่ามักง่ายกับชีวิต...

ไม่ทุรนทุรายจากความอยาก เพียงหาก...ทำชีวิตให้มีคุณค่า(ทั้งตนเองและผู้อื่น...)

เขียน 01 Oct 2010 @ 23:11 () แก้ไข 01 Oct 2010 @ 23:39, ()


ความเห็น (0)