อนุทิน #70196

วันนี้ช่วงเช้าทำเกี่ยวกับคำนวณงบประมาณในการเลื่อนเงินเดือนตามเพดานขั้นสูงของระดับ 7,8 และ 9  ทำบันทึกเสนออธิการบดีเพื่อโปรดทราบ...ช่วงบ่ายประชุมร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาทุนบุคลากรของมหาวิทยาลัย เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

เขียน:

ความเห็น (0)