อนุทิน 70196 - บุษยมาศ

วันนี้ช่วงเช้าทำเกี่ยวกับคำนวณงบประมาณในการเลื่อนเงินเดือนตามเพดานขั้นสูงของระดับ 7,8 และ 9  ทำบันทึกเสนออธิการบดีเพื่อโปรดทราบ...ช่วงบ่ายประชุมร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาทุนบุคลากรของมหาวิทยาลัย เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

เขียน 01 Oct 2010 @ 21:24 ()


ความเห็น (0)