อนุทิน 70183 - เสี่ยวิทย์

วันนี้ เริ่มต้นทำงานในปีงบประมาณ 2554

ตั้งต้นกันใหม่ ทบทวนสิ่งที่ผ่านมา อย่าให้

ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์  สิ่งดีๆ ที่ได้รู้

จะถูกนำมาใช้พัฒนางานต่อไป  สู้..สู้  นะ

เกษตรตำบลทุกๆ ท่าน

วันนี้ ผมถือโอกาสเลี้ยงข้าวเที่ยงทีมงาน

ในสำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม ถือ

เป็นการชดเชย จากผ่านมาไม่ค่อยได้ร่วม

กิจกรรมกับทีมงานมากนัก

เขียน 01 Oct 2010 @ 19:02 ()


ความเห็น (0)