อนุทิน 70167 - ศรีกรม

  • วันที่ ๒๘  กันยายน  ประชุมคณะข้าราชการของศุนย์ฯ
  • ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓ ผู้ตรวจราชการอัยการ เดินทางมาตรวจราชการ และได้จัดทำบรรยายสรุปเสนอต่อผู้ตรวจราชการ
  • ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
  • ๒๗ กันยายน สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ร่วมกับ ศทก. จัดโครงการอบรมการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับคดีเศรษฐกิจ และทรัพยากร
  • คติ..เรื่องเก่าอย่านำมาคิด อนาคตข้างหน้าอย่านำมาฝัน ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด...
เขียน 01 Oct 2010 @ 12:06 ()


ความเห็น (0)