อนุทิน 70164 - ครูอ้อย แซ่เฮ

  ติดต่อ

ขอบใจนักเรียนที่ทำข้อสอบด้วยความตั้งใจ ใส่ใจ อ่านอย่างละเอียด และทำอย่างรอบคอบ  ครูอ้อย ตรวจข้อสอบอย่างสบายใจ ถึงจะช้า.....แต่ได้ พร้าเล่มงาม

ขอบคุณ ท่าน ผู้อำนวยการที่ได้  เปลี่ยนข้อสอบเป็นแบบอัตนัยดีมาก สำหรับนักเรียน ถึงจะตรวจยาก แต่วัดและประเมินได้ชัดเจน

  เขียน:  

ความเห็น (0)