อนุทิน 70161 - ดาวลูกไก่ ชื่นชมยินดี

  ติดต่อ

เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2553 สมัครรับข่าวสาร motivationaminute

Quote of tha day:

"If you discipline yourself today, you'll enjoy your life more tomorrow."

~Vicki Hitzges

และตามรอยคำสำคัญ discipline ไปที่ความหมายของคำนี้ในเชิงการจัดการความรู้

การฝึกฝนแนวทางการพัฒนา Discipline คือการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต

  เขียน:  

ความเห็น (0)