อนุทิน #70160

"ประเทศไทยใช่ของใครคนเดียว

จะไม่เกี่ยวไม่ข้องถูกต้องหรือ

กองหินใหญ่ เพราะขนคนละมือ

แต่ละคนถ้าถือใช่เรื่องกู อดสูว่ะ"

ปรัญชาจาก ชมรมหนุ่มอาวุโส 

เสวนา(ครั้งที่4)

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)