อนุทิน 70148 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๑๔๘ |

30 กันยายน 2553 ประธานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเกษียณอายุ

มีปัญหาเกิดขึ้นมากมายในทีมงาน แต่มีเรื่องใหญ่โตเกิดขึ้นและวุ่นวายไปหมด

เกิดจากสาเหตุ "ปากคน" ของเพื่อนที่พูดไม่รู้จักกาละเทศะ ทำให้อาจารย์ต้องเกษียณไปด้วยความห่วงใยและทุกข์ใจมาก

ว่าไปแล้ว ก็ยังคิดไม่ได้ พยายาม "แก้ตัว" มากกว่า "แก้ไข"

ไม่อยากบอกเลยว่า นี่เป็นว่าที่ด๊อกฯ นะ ... คิดไม่ได้หรือนี่ ;(

เขียน 30 Sep 2010 @ 21:51 ()


ความเห็น (0)