อนุทิน 70071 - คิม นพวรรณ

วันนี้จ้างคนมาตัดกิ่งไม้ต้นมะม่วง มะรุม ดอกแค สะเดาและต้นปีบ  ถางและดายหญ้านอกรั้วบ้าน  ทำแปลงและลงดินใหม่  สำหรับ "คนไม่มีงานประจำทำ"

เขียน 29 Sep 2010 @ 09:46 ()


ความเห็น (0)