อนุทิน #70042

  • วันนี้เด็กบางส่วนมาดูผลสอบ  คนไหนพอช่วยได้ก็ช่วยโดยให้นักเรียน
    ทำงานเพิ่มเติมที่เห็นสมควร  เพื่อมิให้นักเรียนประมาทในชีวิต  แม้แต่คะแนนเดียวก็มีความหมายเพราะยกระดับเกรดได้
  • การทำความดี  หรือความชั่วก็เช่นกันแม้เพียงเล็กน้อยก็มีผลต่อชะตากรรมในอนาคต
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)