อนุทิน 70023 - Ka-Poom

  ติดต่อ

ปัจเจคและสังคม :

การได้ดำรงอยู่อย่างเป็นปัจเจค ขณะเดียวกันได้สัมพันธ์กับสรรพสิ่งในแง่ "สังคม" ทำให้ชีวิตเกิดการไหลวนและเกิดการเรียนรู้ได้อย่างดียิ่ง

สองสามวันนี้ใช้ชีวิตอยู่ที่ ศรีราชา...ชลบุรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่าย R2R ภาคตะวันออก

  เขียน:  

ความเห็น (0)