อนุทิน 70016 - Mr. Abdulrahman อับดุลเร๊าะมัน Abdul Hajipadaheng หะยีปะดอเฮง

แบบประเมินผลวัดผล รายวิชา กิจกรรมบริหารองค์การวิชาชีพ

 

ให้นักศึกษาเขียนบรรยายใน web-blog นี้ ตามคำถามดังนี้

1.  จงอธิบายขั้นตอนการทำ web-blog  ของตนเอง (5 คะแนน)

2.  ทำไมเราต้องสร้าง web-blog และมีประโยชน์อะไรบ้าง (10 คะแนน)

3.  มีวิธีการป้อนประวัติส่วนตัวและรูปถ่ายของตนเองอย่างไร (5 คะแนน)

เขียน 28 Sep 2010 @ 08:50 ()


ความเห็น (0)