อนุทิน 70013 - นาวาเอก วสันต์ จันทวงค์

  ติดต่อ

แบ่งปันจากหนังสือโปรด

"ยอดของนักรบไม่ใช่ผู้ชนะผู้อื่นจำนวนพันจำนวนแสน ผู้ที่เป็นยอดนักรบแท้นั้น คือผู้ชนะตัวเองได้ ไม่ตกเป็นทาสของกิเลสร้ายที่สิงอยู่ในจิตใจ"

จากหนังสือ กองทัพธรรม หน้า ๖๙ บรรทัดที่ ๒๐ เรียบเรียงโดย สุชีพ ปุญญานุภาพ

  เขียน:  

ความเห็น (0)