อนุทิน 69977 - ประชุม โพธิกุล

รู้จักตนเอง

ผู้ที่เข้าใจคนอื่นคือผู้รอบรู้

ผู้ที่เข้าใจตนเองคือผู้รู้แจ้ง

ผู้ที่มีชัยต่อผู้อื่นคือผู้มีกำลัง

 

ผู้ที่มีชัยต่อตนเองคือผู้เข้มแข็ง

ผู้ที่มักน้อยคือผู้รำ่รวย

ผู้ที่มานะพยายามคือผู้ที่มีความหวัง

ผู้ที่อยู่ในสถานะอันเหมาะสมของตนย่อมอยู่ได้นาน

ถึงแม้ผู้นั้นจะสิ้นชีวิตไปแล้ว

แต่คุณความดีก็ยังคงสืบไป

วิถีแห่งเต๋า

เขียน 27 Sep 2010 @ 14:17 () แก้ไข 27 Sep 2010 @ 14:46, ()


ความเห็น (0)