อนุทิน 69964 - นาวาเอก วสันต์ จันทวงค์

  แบ่งปันจากหนังสือโปรด   

     เมื่อเช้ามืด หยิบหนังสือเล่มโปรดที่วางอยู่บนหัวนอนมาเปิด...อ่านครั้งที่เท่าไรจำไม่ได้...ชื่ิอ"อสีติสังวัจฉรายุศมานุสรณ์ จากท่านพุทธทาสภิกขุ"  ลูกศิษย์บริจาคทุนจัดพิมพ์ ...อ่านเพื่อเตือนใจของตนอยู่เสมอ ชอบจึงขอนำมาแบ่งปัน...

   "ชีวิตเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ ตามประสงค์ โดยกฏอิทัปปัจจยตา. ดังนั้น ชีวิตจึงเป็นสิ่งที่เราเติมธรรมะลงไปได้ตามที่เราต้องการ โดยการปฏิบัติธรรมฯ"

   "ถ้ามีการศึกษาที่เห็นแจ้งจากภายใน (เป็นสันทิฏฐิโก)แล้ว ก็ไม่มีทางที่จะเป็นทาสทางสติปัญญาของใคร แม้แต่ของพระพุทธเจ้า : นี้เป็นหลักของพระพุทธศาสนา(ตาม

กาลามสูตรข้อสิบ)ฯ"

เขียน 27 Sep 2010 @ 07:28 () แก้ไข 27 Sep 2010 @ 07:31, ()


ความเห็น (0)