อนุทิน #69960

  ติดต่อ

ให้ผู้เรียนเขียนบอกเล่าประสบการณ์เรียนรู้ในรายวิชาในประเด็นดังต่อไปนี้

1. สภาพปัญหาและอุปสรรคก่อน-เรียน ระหว่างเรียน และพัฒนาการหลังเรียน

2. ให้ผู้เรียนเลือกศึกษาสมาชิก gotoknow มา 1 คน แล้วทำการอ่านบันทึกท่านนั้นให้มากที่สุด ทำไมจึงเลือกคนนั้น

  เขียน:  

ความเห็น (0)