อนุทิน 69954 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • อนันตริยกรรมฝ่ายอกุศลส่วนใหญ่คงทราบดีมี ๕ ประการ
    ได้แก่  ฆ่าบิดา ฆ่ามารดา  ฆ่าพระอรหันต์  ยังสงฆ์ให้แตกสามัคคี 
    ทำร้ายพระพุทธเจ้าถึงขั้นห้อพระโลหิต
  • วันนี้ฟังธรรมจากหลวงพ่อเฉลิมพล   เทศน์เรื่องอนันตริยกรรมฝ่ายกุศล
    ได้แก่  การเจริญ   สมถกรรมฐาน   และวิปัสสนากรรมฐาน
    จะมีผลให้ได้  มรรค  ผล  นิพพาน
เขียน 26 Sep 2010 @ 22:33 () แก้ไข 26 Sep 2010 @ 22:34, ()


ความเห็น (0)