อนุทิน 69954 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • อนันตริยกรรมฝ่ายอกุศลส่วนใหญ่คงทราบดีมี ๕ ประการ
    ได้แก่  ฆ่าบิดา ฆ่ามารดา  ฆ่าพระอรหันต์  ยังสงฆ์ให้แตกสามัคคี 
    ทำร้ายพระพุทธเจ้าถึงขั้นห้อพระโลหิต
  • วันนี้ฟังธรรมจากหลวงพ่อเฉลิมพล   เทศน์เรื่องอนันตริยกรรมฝ่ายกุศล
    ได้แก่  การเจริญ   สมถกรรมฐาน   และวิปัสสนากรรมฐาน
    จะมีผลให้ได้  มรรค  ผล  นิพพาน
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)