อนุทิน 69951 - เสาวณีย์ นุชรังค์

วันอาทิตย์ ที่  26  กันยายน    วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ต้องไปเรียน  ป.บัณฑิตวิชาชีพครู  ยอมรับว่าเหนือนะ  แต่จะต้องทำให้ได้  และผลสำเร็จมันไม่เกิดกับคัยหรอ  นอกจากเรา  วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ต้องออกรายงานของกลุ่ม  ในหัวข้อเรื่อง  4 mat  โดยวันนี้  จะเป็นการวิเคราะห์แผนการสอน  จากที่เราไปสอนมาในอาทิตย์ที่แล้ว  นำมาวิเคราะห์  เราก็เป็นตัวแทนของกลุ่มออกรายงาน  นำเสนอ  หน้าห้อง  เราเป็นคนที่กล้าพูด  กล้าที่จะคิดที่จะทำ  ความกล้าไม่ได้สร้างให้เราเป็นคนไม่ดี  แต่ทางกลับกันเป็นการที่จะทำให้เราเกิดความคิดรวมถึงการแสดงออก  กล้าพูด  กล้าคิด  กล้าที่จะทำ  เพื่อให้  งานที่เราตั้งใจที่จะทำไว้นั้นออกมาดี  และมีประโยชน์ต่อส่วนร่วมมากที่สุด  แต่ไม่ได้แสดงว่าจะต้องเป็นคนเก่ง  เรียนเก่งนะ  ความกล้าเป็นความสามารถเฉพาะคน  ไม่สามารถลอกเลี่ยนแบบกันไม่ได้  ต้องทำเอาเอง  และสร้างด้วยความคิดของตัว  และจะทำให้เรามีความสุข

เขียน 26 Sep 2010 @ 20:16 ()


ความเห็น (0)