อนุทิน #6995

Triskaidekaphobia = โรคกลัวเลข 13  จาก Pravda

Chrysanthemum (เบญจมาศ) : chrys- = ทองคำ, -anthemon = ดอกไม้

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)