อนุทิน 6995 - ธ.วั ช ชั ย

Triskaidekaphobia = โรคกลัวเลข 13  จาก Pravda

Chrysanthemum (เบญจมาศ) : chrys- = ทองคำ, -anthemon = ดอกไม้

เขียน 22 May 2008 @ 01:36 () แก้ไข 22 May 2008 @ 01:43, ()


ความเห็น (0)