อนุทิน 6995 - ธ.วั ช ชั ย

  ติดต่อ

Triskaidekaphobia = โรคกลัวเลข 13  จาก Pravda

Chrysanthemum (เบญจมาศ) : chrys- = ทองคำ, -anthemon = ดอกไม้

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)