อนุทิน 69937 - นิศรา

นิศรา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ผลบุญของผู้ประกอบกุศลสาธารณะ

เมื่อสิ้นลมหายใจจากโลกไปแล้ว

ย่อมไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

ดั่งเช่นนาย มฆมานพ ผู้สร้างสาธารณะกุศล

เช่น สร้างรมณีย์ สร้างศาลาริมทาง

ขุดสระอันประกอบไปด้วยดอกบัว

มหากุศลนี้ส่งผลให้เขาและคนงานของเขา

ได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ทั้งหมด

คนงานของเขาได้ไปเกิดเป็นวิศวกรรมเทพบุตร

ส่วน มฆมานพผู้เป็นหัวหน้างานนั้น

ปัจจุบันนี้คือ "พระอินทร์" ผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

 

เขียน 26 Sep 2010 @ 19:38 ()


ความเห็น (0)