อนุทิน 69918 - คิม นพวรรณ

       วันนี้อ่านเรื่อง "ท้าวศรีสุดาจันทร์แม่ยั่วเมือง"  ทำให้หายสงสัยและเข้าใจว่า "ขุนวรวงศาธิราช" ไม่มีตำแหน่งหรือได้รับการสถาปนาใด ๆ ในแผ่นดินของพระมหาจักรพรรดิ์

      แต่ยังสงสัยว่า "พระศรีศิลป์ราชโอรสของท้าวศรีสุดาจันทร์และขุนวรวงศาธิราชและพระธิดาองค์น้อย" จะเจริญพระชนมายุหรือถูกลอบปลงพระชนม์

เขียน 26 Sep 2010 @ 15:08 ()


ความเห็น (0)