อนุทิน 69914 - นายทองอยู่ ไกรเพชร

 คนธรรมดาทำบุญก็อยากได้บุญ คนมีปัญญาทำบุญหวังจะเกิดในภพใหม่ที่ดีกว่าเดิม แต่ชาวพุทธแท้ทำบุญเพื่อการปล่อยวางกิเลสอย่างสิ้นเชิง

เขียน 26 Sep 2010 @ 11:28 ()


ความเห็น (0)