อนุทิน 69910 - ไพรินทร์

วันนี้ได้รับข่าวที่ทำให้สะท้อนใจมาก เป็นเรื่องของน้องพยาบาลที่รู้จักเมื่ออยู่ที่ทำงานเดิม ป่วยหนักด้วยโรคมะเร็งของต่อมไทรอยด์ในระยะที่แพร่กระจาย และหยุดหายใจไปครั้งหนึ่งแล้วเมื่อวันก่อน ที่สะท้อนใจก็เพราะน้องอายุเพิ่งใกล้ๆ 40 ปีเอง และปกติก็เป็นคนรูปร่างสูงใหญ่ ดูแข็งแรง เป็นนักกีฬาด้วย ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเวลาของน้องจะสั้นอย่างนี้...ขอให้น้องหลับให้สบายเถิดนะคะ...กุศลที่น้องเคยทำมาจากการดูแลผู้ป่วยมานานหลายปี จงช่วยให้น้องสุขสบายในวาระสุดท้ายให้มากที่สุดด้วยเทอญ...

เขียน 26 Sep 2010 @ 10:55 () แก้ไข 26 Sep 2010 @ 10:56, ()


ความเห็น (0)