อนุทิน 69898 - krutoiting

  ติดต่อ

เตรียมทำแบบทดสอบปลายภาคเรียน

ภารกิจซ้ำๆนี้ กลับทำให้ต้องใช้ความคิด

เพื่อปรับปรุงให้เหมาะกับสภาพผู้เรียนปัจจุบัน

และหลักสูตรใหม่

  เขียน:  

ความเห็น (0)