อนุทิน #69898

เตรียมทำแบบทดสอบปลายภาคเรียน

ภารกิจซ้ำๆนี้ กลับทำให้ต้องใช้ความคิด

เพื่อปรับปรุงให้เหมาะกับสภาพผู้เรียนปัจจุบัน

และหลักสูตรใหม่

เขียน:

ความเห็น (0)