วันนี้ แรมค่ำ ๑ เดือน ๑๐ จัดว่าเป็นวันทำบุญเดือนสิบ วันสารทเดือนสิบ หรือวันชิงเปรต หนแรกของประเพณีทางปักษใต์

มีเรื่องเชื่อมโยงกับประเพณีเดือนสิบวันชิงเปรตที่เคยเขียนเล่าไว้ เช่น
http://gotoknow.org/blog/watmaster/212669
http://gotoknow.org/blog/paktay/208916
http://gotoknow.org/blog/watmaster/138253