อนุทิน 69869 - ศรีกรม

  ติดต่อ

  • ๒๓ ก.ย.ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการบำรุงรักษาคอมฯ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คอมพิวเตอร์สำนักงานฯ ๑๐ ตัว
  • ตอนเย็นไปทำวัตรที่วัดน้อย
  • คติ...หน้านอกบอกความงาม หน้าในบอกความดี หน้าทีบอกความสามารถ...
  เขียน:  

ความเห็น (0)