อนุทิน 69850 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๑๒๖ |

@69840 เห็นเช่นเดียวกับ คุณ KRUJOY (ครูจ่อย)

ปฏิรูปการศึกษาแบบทุนนิยม นำคุณธรรม ครับ

ล้มเหลวไม่เป็นท่า เหมือนรัฐส่งเสริมให้คนนับถือแต่เงินทองมากกว่าความเป็นครู

ซื้อเสียงเชิงนโยบาย ;(

เขียน 23 Sep 2010 @ 22:32 ()


ความเห็น (0)