อนุทิน #69823

สอบปลายภาค วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2553  สอบวิชาหลักการวิจัยและสถิติวิจัย ของ ดร.สมถวิล วิจิตรวรรณา และก็กำหนดส่ง Baby Thesis โอ ๆ แย่แล้วเรา

เขียน:

ความเห็น (0)