อนุทิน 69817 - รีไซเคิลแมน

"ไม่เป็นไร

  คำว่า ไม่เป็นไร สำหรับผู้ให้บริการแล้ว ถ้าได้ยินจากผู้รับบริการ จะเป็นคำที่สำคัญยิ่ง เพราะทำให้เรารู้ตนเองได้คิด ได้พิจารณาทบทวนถึงข้อผิดพลาดและสิ่งที่เราไม่สามารถกระทำหรือแก้ไขให้กับผู้รับบริการได้ และไม่ปล่อยปละละเลยที่จะแก้ไขให้สำเร็จ เพื่อให้เกิดความประทับใจแก่ผู้รับบริการมากที่สุด

  คำว่า ไม่เป็นไร สำหรับผู้รับบริการอาจไม่เป็นไรจริงๆ แต่สำหรับผู้ให้บริการแล้ว จะไม่เป็นไรเสียไม่ได้   

เขียน 22 Sep 2010 @ 23:46 () แก้ไข 23 Sep 2010 @ 07:25, ()


ความเห็น (0)