อนุทิน 69811 - ทองหยอด

แบบสอบถามงานวิจัยที่ส่งไป ยังได้รับไม่ครบเลย

ทวงครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2553

แต่ยังค้างอีก 5 ฉบับ ต้องทวงให้ได้

เพื่อจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วน บริบูรณ์

เขียน 22 Sep 2010 @ 22:35 ()


ความเห็น (0)