อนุทิน #69811

แบบสอบถามงานวิจัยที่ส่งไป ยังได้รับไม่ครบเลย

ทวงครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2553

แต่ยังค้างอีก 5 ฉบับ ต้องทวงให้ได้

เพื่อจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วน บริบูรณ์

เขียน:

ความเห็น (0)