อนุทิน 69792 - bop

bop
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อีกไม่กี่วันข้าราชการครูที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์จะเกินมากี่วันกี่เดือนก็แล้วแต่จะต้องออกจากราชการ(เกษียณอายุ)ด้วยความภาคภูมิใจที่อยู่รับใช้ราชการ ครูทุกท่านเป็นปูชนียบุคคลที่ควรเคารพ เป็นแบบอย่างที่ดีมากน้อยต่างกัน ความเป็นครูมีศักดิ์ศรีแค่นักเรียนหรือผู้ปกครองเคารพนับถือ ไม่มีเกียรติศักดิ์สูงส่งใดๆมากนัก แต่ก็มีความภาคภูมิใจที่ได้สั่งสอนศิษย์ให้อ่านออกเขียนได้อันเป็นปฐมแห่งความรู้ที่เด็กจะได้รับไปเพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้สูงยิ่งขึ้น ก้าวไปสู่การเป็นลบุคคลสำคัญ ในอนาคต เป็นผู้พิพากษา เป็นทหาร ตำรวจ ฯลฯ ครูประถมอย่างเราได้แต่ให้กำลังใจกันเอง ผมขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลคุ้มครองครูที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน นี้ให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง พ้นจากโรคภัยต่างๆและมีความสุขกับชีวิตในบั้นปลายเถิดครับ แด่เพื่อนครูผู้อาวุโสกว่าผมทุกท่าน

เขียน 22 Sep 2010 @ 12:10 ()


ความเห็น (0)