อนุทิน 69788 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๑๑๒๐ |

เวลาของภาคเรียนงวดเข้ามา ... เหลืออีกเพียง 2 สัปดาห์ก็ถึงเวลาสอบปลายภาค

หน้าที่ของครู คือ ตรวจงานให้เสร็จ กรอกคะแนนที่ได้ ออกข้อสอบ (ไลโซ เขียนซอง ใส่ซอง ใส่กระดาษคำตอบ ใส่คำสั่งการแต่งกาย ใส่คำขออนุเคราะห์กรรมการฯ ส่งข้อสอบ) บริหารจัดการงานชิ้นท้าย ๆ ของเด็ก และ ...

งานใหญ่ของ ป.บัณฑิต เพิ่งเริ่มต้น ;)

  เขียน:  

ความเห็น (0)