อนุทิน 69785 - อ.แฟรงค์

  ติดต่อ

ปฏิรูปการศึกษา เพื่ออะไร...

...แบบเรียน... แบบ(แผน)การสอน ... หลักสูตร....

ก็ออกมาเยอะแยะ...

ตอนนี้ ที่เราต้องการ คือ ...แบบอย่าง...

คนไทยที่รู้จักคิด... คิดเพื่อประโยชน์สุขของเพื่อนร่วมโลก...

ไม่ใช่แค่มุ่งเรียนอย่างมีความสุข แต่ ต้องเรียนเพื่อละวางทุกข์...

  เขียน:  

ความเห็น (0)