อนุทิน 69755 - ครูนอกระบบ

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ไม่ได้กลับโคราชเนื่องจากสอบนักศึกษา กศน.ภาคเรียนที่ 2 / 2553  จึงได้มีโอกาสได้เห็นตลาดของกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษของอำเภอพล  และเดินชมตลาดเช้า สินค้าที่นำมาจำหน่ายเป็นผลผลิตในชุมชน ได้รับความสนใจมาก  สังเกตจากการจำนวนคนเดินซื้อสินค้าและผลผลิต  น่าดีใจที่ทุกคนให้ความหว่งใยสุขภาพและอุดหนุนสินค้า ผลผลิตของกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษค่ะ

เขียน 21 Sep 2010 @ 14:07 ()


ความเห็น (0)