อนุทิน 69746 - ราชิต สุพร

จงใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ใช้ทรัพย์ทางปัญญาของเราสร้างประโยชน์ให้แก่ตัวเองและสังคม

เพราะสิ่งเหล่านั้นจะยังคงอยู่แม้เวลาจะผ่านไป...

เขียน 21 Sep 2010 @ 10:55 ()


ความเห็น (0)