อนุทิน 69746 - ราชิต สุพร

  ติดต่อ

จงใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ใช้ทรัพย์ทางปัญญาของเราสร้างประโยชน์ให้แก่ตัวเองและสังคม

เพราะสิ่งเหล่านั้นจะยังคงอยู่แม้เวลาจะผ่านไป...

  เขียน:  

ความเห็น (0)