อนุทิน 69741 - เสียงเล็กๆ فؤاد

เมื่อวานได้รับข่าวจากหน่วยงานหนึ่งที่ให้ตั๋วเดินทาง  ประเมินน้องคณะทำงานกลุ่มเสียงเล็กๆเพื่อสันติภาพที่ส่งไปฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพที่ กทม. กับทีมงานของสื่อระดับประเทศทั้งไทยและอาเซียน... อัลฮัมดุลิลละฮฺสำหรับคำประเมินที่เกินความคาดหมาย ส่งคนไปถููกคู่จริงๆ "ในความนิ่งมีการเคลื่อนไหว ในการเคลื่อนไหวมีพลังในการขับเคลื่อน"

เขียน 21 Sep 2010 @ 08:07 ()


ความเห็น (0)