อนุทิน 69731 - คิม นพวรรณ

@69719 ซาบซึ้งใจกับคำว่า "มุทิตาจิต" ในวันนี้เอง  ขอขอบพระคุณ เจ้าภาพ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ และคณะข้าราชการสำนักงานฯ ทุกท่าน

ผู้บริหาร ผู้ติดตาม และข้าราชการครูที่เกษียณและครูที่สมัครใจเกษียณก่อนกำหนด ปลาบปลื้มค่ะ

เขียน 20 Sep 2010 @ 22:15 ()


ความเห็น (0)