อนุทิน 69719 - คิม นพวรรณ

วันนี้ได้รับเกียรติมาร่วมงาน "มุทิตาจิต วันวารที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ" ที่สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ จัดให้กับ "ผู้ที่เกษียณอายาราชการและผู้ที่ตัดสินใจลาออกก่อนกำหนด"  ที่โรงแรมสุโขทัยเทรเซอร์  เป็นเวลา ๒ วันคือวันที่ ๒๐ และ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

รองผู้อำนวยการเขตฯ ได้ให้ข้อคิดแก่ผู้เกษียณว่า "มีเงินใช้ จิตใจเบิกบาน แบ่งปันสังคม ชื่นชมลูกหลาน"

ตอนกลางคืนมีงานเลี้ยงและชมการแสดงศิลปดั้งเดิม โขน ละคร รำไทย ดนตรีไทย เพลงไทย เพลงเก่า เพื่อให้มีความหมายต่อผู้เกษียณว่า "ของเก่านั้นดีมีคุณค่า"

เราพักที่รีสอร์ทไทไทย....ชื่อไทยเขียนป้ายเป็นฝรั่งเกือบอ่านไม่ออก

เขียน 20 Sep 2010 @ 17:36 ()


ความเห็น (0)