อนุทิน 69703 - kittyapple

kittyapple
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ต้องขอขอบพระคุณ ท่านอาจารย์ ศรัณ ฯ และ อาจารย์ ปัญญา ฯ เป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้ความรู้เกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้นับว่ามีประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่งอันจะทำให้สามารถไปใช้ประโยชน์ในการประยุกต์ใช้การจัดการเรียนการสอนได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลในภาพรวมต่อระบบการเรียนการสอนภายใน รร.สบ.สบ.ทบ.ได้ดียี่งขึ้นโดยเฉพาะผู้เรียนที่เข้ารับการศึกษาปีงบประมาณ ๕๔ ผู้เรียนสามารถมั่นใจได้เลยว่าจะได้องค์ความรู้ในทุกสาขาวิชาจากท่านอาจารย์ทุกท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพอยจ่างแน่นอนครับ... ขอบอก

เขียน 20 Sep 2010 @ 13:47 ()


ความเห็น (0)