อนุทิน #69700

วันนี้ โรงเรียนทหารสารบรรณ ได้รับเกียรติ จากผู้บรรยาย ที่มีความรู้ความสามารถ มาบรรยายเรื่อง km และครูอาจารย์ได้สมัครเป็นสมาชิก gotoknow เพื่อเป็นประโยชน์ ในการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งก้นและกัน ขอขอบคุณท่านผู้บรรยายไว้ ณ ที่นี้

เขียน:

ความเห็น (0)