อนุทิน 69697 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
 • ๒๐  กันยายน เป็นวันเยาวชนแ่ห่งชาติ
  เนื่องจากตรงกับวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ที่
  ทรงครองราชย์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทั้งสองพระองค์ 
 • พระองค์แรก  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์
  ตั้งแต่พระชันษา  ๑๕  พรรษา
 • และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันมหิดล  ทรงครองราชย์ตั้งแต่
  พระชันษา  ๘  พรรษา  โดยมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
 • อนาคตของชาติฝากความหวังไว้กับเยาวชน   หวังใจว่าเจ้าจะเข้มแข็ง
  เอาชนะทุนนิยมสามานย์  และเรียนรู้การมีชีวิตเพื่อผู้อื่นมากกว่าที่เป็นอยู่
เขียน 20 Sep 2010 @ 11:52 () แก้ไข 20 Sep 2010 @ 20:56, ()


ความเห็น (0)