อนุทิน 6968 - ทองหยอด

@6805 แล้วเหล่าหนูหนูก็จะเริงร่า  น่าเห็นใจเสือตัวใหม่...อย่างนี้ต้องเสือ 11 ตัว

ระบบอินเทอร์เน็ตของมช. ขัดข้องทั้งวัน...ขาดการติดต่อกับโลกภายนอก

เขียน 21 May 2008 @ 23:09 () แก้ไข 30 Jun 2009 @ 20:22, ()


ความเห็น (0)