อนุทิน 69627 - พัฒน์พรชัย (พัฒน์) เมฆวิลัย

ความทรงจำกับรอยอดีต

      นาฬิกา บางคราสิ่งที่ผ่านไปแล้ว กลับหวนมาในความคิดบ้าง ก็นับว่าไม่ประหลาดใจ
มากนัก เพราะย่อมไปได้เช่นนั้น  เพราะความคิดย่อมไม่หยุดนิ่ง คิดไปคิดมา หมุนวน
กันไปเก่าใหม่บ้าง แต่วิถีแห่งการดำเนินชีวิตบางครั้ง มันก็หวนกลับมาไปซ้ำรอยอดีต
ที่ผ่านมาเปรียบเสมือนได้เริ่มต้นขึ้นใหม่อีกครั้ง   อาจจะแตกต่างกันที่คนหรือไม่ก็ได้
เพียงแต่ต่างวาระกันเท่านั้น หรือจะพูดได้ว่าต่างกรรมต่างวาระ      แต่สภาพแนวทาง
องค์ประกอบยังคล้ายคลึง เหมือนกับว่าได้กลับย้อนไปในอดีตอีกครั้ง ให้ได้แก้ไขข้อ
บกพร่อง หรือจะตอกย้ำซ้ำลงไปอีกก็เป็นได้

เขียน 18 Sep 2010 @ 12:13 () แก้ไข 18 Sep 2010 @ 12:17, ()


ความเห็น (0)